Wednesday, October 29, 2008

Ibnu Battuta Pada Mata Barat


Saya sedang membaca buku ini: The Adventures of Ibnu Battuta karangan Rose E. Dunn.

Buku ini merupakan tafsiran terhadap perjalanan Ibnu Battuta pada mata orang barat. Tulis Rose E. Dunn, Rihla dituju kepada orang Muslim di kalangan cendikiawan pada abad ke-14 yang dianggap penting, tetapi penuh rahsia kepada pembaca barat moden.

No comments: