Tuesday, December 23, 2008

Jalan PahlawanJOSEPH CAMPBELL, menulis dalam bukunya The Hero Journey perjalanan hidup setiap pahlawan pasti melalui enam peringkat penting, iaitu, innocence, the call, initiation, allies, brekthrough, dan celebration.

Sebelum seseorang itu boleh dipanggil pahlawan, dia mesti orang biasa atau bersahaja( innocence). Barulah ketika dia merasa ada sesuatu yang harus diperjuangkan dan rasa terpanggil (the call) untuk melakukan sesuatu, maka bermulalah langkah untuk menjadi pahlawan.
Melalui uasaha dan kerja keras serta rintangan dan tentangan yang kuat (initiation), seseorang calon pahlawan memerlukan satu visi dan misi (allies) untuk mencapai tujuan perjuangan.
Dari situlah diharapkan muncul pelbagai idea dan terobosan (breakthrough) yang memudahkan mencapai tujuan.
Setelah itulah seseorang boleh digelar pahlawan ( celebration) kerana dapat membuktikan diri berjaya dan bermanfaat.

No comments: